Hopp til innholdet

Konverteringsoptimalisering (CRO)

Hva er sannsynligheten for at ditt digitale økosystem er perfekt? At nåværende design, tekster og ordvalg er det som gir maksimal effekt? At nåværende sideflyt, rekkefølge på elementer, og USPer er akkurat det oppsettet som gir mest inntekt for din merkevare?

CRO er entydig lønnsomt

Vår erfaring er at små justeringer i brukeropplevelsen på brukerens premisser kan løfte effekt og inntjening signifikant. Men da må vi forstå de ulike situasjonene kunden befinner seg i, som utløser behov for dine produkter og tjenester. Vi må forstå ulike kundegruppers intensjon og ambisjon, og ikke minst aversjon.

Det brukes ofte store budsjetter på å skape en merkepreferanse og drive kvalifisert trafikk inn til ditt digitale økosystem. Gjennom fokus på CRO kan du få markant bedre avkastning (ROI) på disse investeringene, og skape varig vekst uten å måtte øke budsjettene.

Og med dokumentert høyere effekt av å sende trafikk inn, så er det også enklere å få større budsjetter for å øke trafikk.

Steg 1

Diagnose

CRO-analyse

Kort fortalt handler CRO om å bygge hypoteser og nye løsningsforslag basert på innsikt om brukeratferd og brukerintensjon, for så å teste disse opp mot din eksisterende løsning.

Resultater avhenger mye av kvaliteten på hypotesene og løsningsforslagene, noe som krever grundig analyse og innsiktsarbeid. Derfor starter vi alltid med å stille en diagnose.

Vi kartlegger brukeratferd og -mål, analyserer kundereiser og brukeropplevelse og identifiserer potensielle vekstområder.

Steg 2

Hypoteser

Basert på innsikten vi nå besitter, utvikler vi hypoteser. Hvilke endringer tror vi kan gi økt konvertering og salg? Hvordan hjelper vi brukerne å bli kunde?

Dette kan være små eller store grep. Alt fra å endre ett eneste ord, til større designendringer, restrukturering av nettside, eller helt ny funskjonalitet.

Vi utarbeider en hypotesebank, og gir hver hypotese en prioritering basert på potensiell effekt, vanskelighetsgrad og arbeidsmengde, og tidsramme.

Etter hvert som vi som tester og får ny innsikt, vil det også tilkomme nye hypoteser løpende.

Steg 3

Løsningsforslag

Når prioritering av hypotesene er klar, begynner vi å utarbeide konkrete løsningsforslag, ofte i form av designskisser. Det kan også være tekstforslag eller konseptualisering. Vi bistår også med implementering av designet i valgt testverktøy.

Vi utarbeider også et tilpasset forslag til testregime for at dere skal kunne arbeide systematisk og metodisk med testing av løsningsforslag, for å sikre best mulig effekt.

Steg 4

Validering

Når løsningsforslag er blitt godkjent setter vi gang testing. Dette for å validere hypotesene. Vi tester løsningsforslagene opp mot eksisterende løsning i sanntid, etter vitenskapelig metode. Det vil si at testene gjennomføres som i et vitenskapelig eksperiment, og sørger for å isolere variabler og utelukke ekstrafaktorer. Testvariantene må ha like forutsetninger for å kunne gi en sikker årsakssammenheng.

Gjennom testene vil vi også dokumentere effekt, noe som gjør at vi kan implementere endringer som beviselig gir bedre effekt enn nåværende løsning. Dette gir ofte økt gjennomføringsvilje og forankring av arbeidet i organisasjonen.

Vi kan benytte flere ulike testverktøy som f.eks. Google Optimize, VWO, Adobe eller Optimizely, alt etter hvilke behov vi avdekker, og hva som er hensiktsmessig for dere som kunde.

De fleste bruker Google Analytics som sitt analyseverktøy, så ofte er det hensiktsmessig å bruke Google Optimize (som er gratis å bruke).

Steg 5

Implementering

Nå har vi validert hypotesene og løsningsforslagene, og sitter med dokumenterte forbedringer som kan implementeres på siden. Disse endringene vil gi bærekraftig vekst over tid.

Svarene vi har fått gir oss ny innsikt og nye hypoteser. Ofte ser vi at potensialet innenfor en hypotese er større enn det én enkelt test klarer å utvinne. Derfor bygger vi ofte videre på testresultatene, og kjører flere tester for samme hypotese for å sikre at vi har fått maksimal effekt før vi implementerer.

Implementering utføres av kundens egen IT-avdeling, eller IT-partner. I tilfeller med lang backlog og kapasitetsutfordringer vil nettopp dokumentasjon være viktig for å få prioritert implementering av våre hypotesevaliderte endringer.

Ta kontakt om du ønsker å jobbe mer metodisk med å skape varig vekst!